24. 8. 2019  8:49 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Elastomérne kompozitné materiály plnené magneticky aktívnymi plnivami
Názov témy anglicky: Elastomer composite materials filled with magnetic active fillers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Anotácia: Práca je zameraná na prípravu a hodnotenie vlastností elastomérnych magnetických kompozitov. Sledovať sa bude vplyv typu a obsahu magneticky aktívnych plnív a ich kombinácie s plnivami na báze uhlíka na reologické a spracovateľské charakteristiky kaučukových zmesí. Následne sa bude vyhodnocovať priebeh sieťovania, sieťová hustota, fyzikálno-mechanické a magnetické vlastnosti pripravených kompozitov.
Anotácia anglicky: The work is focused on the preparation and properties of elastomer magnetic composites. There will be observed the influence of the type and content of magnetic fillers and their combination with carbon based fillers on rheological and processing characteristics of rubber blends. Subsequently, vulcanization process, cross-link density, physical-mechanical and magnetic characteristics will be evaluated.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-TSNSPM technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov-- nezadané -- -- nezadané --