19. 6. 2019  15:35 Alfréd
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Automatizované robotické pracovisko s využitím ABB priemyselných robotov
Názov témy anglicky: Automated robotic workplace using ABB industrial robots
Stav témy: schválené (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky - SjF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá využitím priemyselných ABB robotov spolu s prostredím ABB RobotStudio pre spoločnosť MTS a BOGE Elastmetal SLovakia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.