26. 5. 2020  20:43 Dušan
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Vyhodnocovanie presnosti priemyselných lokalizačných systémov na báze RTLS technológii
Názov témy anglicky: Evaluation of the accuracy of industrial localization systems based on RTLS technology
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky - SjF
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Práca sa zaoberá vyhodnocovaním presnosti lokalizačných systémov v priemyselnom použití realizovaných na základe UWB rádiového prenosu. Náplňou práce bude vyhodnotiť RTLS systém od spoločnosti Sewio Brno.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MESK meranie a skúšobníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.