22. 9. 2019  9:56 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vplyv prírodných antioxidantov na zvýšenie oxidačnej stability tukov v potravinách
Názov témy anglicky: Influence of natural antioxidants on increasing the oxidation stability of food fats
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav potravinárstva a výživy - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Anotácia: Vzrastajúci záujem o zdravú a vyváženú výživu s minimálnym obsahom syntetických antioxidatov je súčasným trendom zdravého životného štýlu. Cieľom práce je skúmať vhodný spôsob izolácie zmesi antioxidantov z rastlinnej biomasy a ich aplikácia do tepelne namáhaných tukov a potravín. Bude sa skúmať vznik a rozklad oxidačných produktov mastných kyselín a sprievodných látok ako aj predĺženie oxidačnej stability tukov a potravín.
Anotácia anglicky: The increasing interest on healthy and balanced nutrition with the minimum content of synthetic antioxidants is the current trend of a healthy lifestyle. The aim of this work is to examine the appropriate method of isolating the mixture of antioxidants from plant biomass and their application to heat-treated fats and foods. The formation and decomposition of oxidative products of fatty acids and minor compounds as well as the prolongation of the oxidative stability of fats and foods, will be investigated.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-CTPO chémia a technológia požívatín-- nezadané -- -- nezadané --