21. 9. 2019  19:24 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vplyv prídavku biologicky aktívnych látok rakytníka rešetliakového na nutričné a kvalitatívne parametre potravín
Názov témy anglicky: The impact of the addition of seabuckthorn biologically active substances on the nutritional and qualitative parameters of foodstuffs
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav potravinárstva a výživy - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Anotácia: Súčasné požiadavky EÚ sú zamerané na produkciu inovatívnych a ekologických potravín, ktoré obsahujú prírodné látky získané z trvalo udržateľnej rastlinnej biomasy. Cieľom práce je skúmať vhodný spôsob úpravy rastlinnej biomasy rakytníka rešetliakového s ohľadom na zachovanie biologicky aktívnych látok, ktoré sa budú pridávať do potravín. Bude sa skúmať vplyv tepelného spracovania a skladovania potravín na ich stabilitu, obsah vybraných bioaktívnych látok a ich interakcie s ďalšími zložkami potravín.
Anotácia anglicky: The current EU requirements are focused on producing innovative and environmentally friendly foods, which containin natural substances derived from sustainable plant biomass. The aim of this work is to examine the appropriate method of treatment the plant biomass from seabuckthorn, with respect to the preservation of the biologically active substances, which will be added to food. The influence of heat treatment and storage of foods on their stability, content of selected bioactive substances and their interaction with other food ingredients will be examined.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-CTPO chémia a technológia požívatín-- nezadané -- -- nezadané --