21. 9. 2019  23:47 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Meranie polohy podmorských robotických zariadení
Názov témy anglicky: Measurement of submersible robotic devices position
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Anotácia: Meranie polohy podmorských robotických zariadení spojených s materskou loďou pomocou kábla pre prenos energie a obojstranný prenos informácií je možné realizovať pomocou série inerciálnych jednotiek na báze akcelerometrov, gyroskopov a magnetometrov umiestnených pozdĺž spojovacieho kábla. Predmetom práce je spracovanie signálov z týchto jednotiek v kombinácii s informáciami z hĺbkomerov, ktoré zabezpečí čo najpresnejšie určenie polohy podmorského zariadenia aj za prítomnosti systematických resp. náhodných chýb jednotlivých snímačov.
Anotácia anglicky: Measurement of submersible robotic devices position connected with mothership by means of cable used both for energy and bidirectional information transfer is possible to implement with help of inertial unit series on base of accelerometer, gyroscope and magnetometer sensors located along with the cable. Subject of the thesis is processing of the signals from inertial sensors in combination with the pressure transducer measuring the depth, which ensures the best possible determination of the submersible device position despite effects of systematic and stochastic measuring errors of partial sensors.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --