Sep 19, 2019   8:59 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Syntéza funkcionalizovaných stilbénov
Title of topic in English: Synthesis of functionalized stilbenes
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Mária Mastihubová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Mária Mastihubová, PhD.
External educational institution: Institute of Chemistry of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Polyfenolické stilbény - resveratrol a piceatannol sú prírodné látky s terapeutickým potenciálom voči rozličným chorobám ako rakovina, diabetes alebo srdcovo-cievne ochorenia. Dizertačná práca sa bude zaoberať prípravou rôznych derivátov polyfenolických stilbénov – glykozylovaných pyranózami alebo furanózami, substituovaných fluórom alebo chlórom a acylovaných fenolickými alebo alifatickými kyselinami. V práci sa budú využívať a vyvíjať syntetické postupy organickej chémie v kombinácii s metódami biokatalýzy. Cieľové produkty budú poskytnuté spolupracujúcim pracoviskám na testovanie protirakovinových a protivírusových učinkov.
Annotation in English: Polyphenolic stilbenes – resveratrol and piceatannol - are natural compounds possessing therapeutic potential against various diseases including cancer, diabetes, heart disease and stroke. The thesis will focus on the preparation of different derivatives of polyphenolic stilbenes – glycosylated by pyranoses or furanoses, substituted by fluorine or chlorine and acylated by phenolic or aliphatic acids. The synthetic procedures typical for organic chemistry will be developed and used in combination with methods of biocatalysis. The target products will be provided to the cooperating institutions for testing of their anticancer and antiviral activities.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-ORGCH Organic Chemistry-- not entered -- -- not entered --