16. 10. 2019  11:21 Vladimíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Biotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolity
Název tématu anglicky: Biotechnological evaluation of waste materials for biologically active lipophilic compounds
Stav tématu: schváleno (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Čertík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Milan Čertík, PhD.
Anotace: Cieľom dizertačnej práce je štúdium utilizácie rôznych odpadových materiálov (glycerol, melasa, tuky a oleje, lignocelulózové hydrolyzáty) pomocou tukotvorných mikroorganizmov submerznými a polosuchými kultiváciami na produkciu lipofilných metabolitov. Práca je zameraná na predprípravu odpadových materiálov a na štúdium fyziologickej regulácie metabolických aktivít mikroorganizmov počas kultivačných procesov s cieľom biotechnologickej nadprodukcie cielených biologicky aktívnych látok. Práca prináša jedinečné prepojenie environmentálnych technológií, fermentačných technológií a agrobiotechnológií, kde novo pripravené produkty získané z odpadových materiálov môžu nájsť uplatnenie vo farmaceutickom, potravinárskom, krmovinárskom i energetickom priemysle.
Anotace anglicky: The aim of the work is focused on study of utilization of various waste materials (glycerol, molasses, fats and oils, lignocellulosic hydrolysates by oleaginous microorganisms during submerged and solid state fermentations for production of lipophilic compounds. The work will deal with pretreatment of waste materials and with study of physiological regulation of metabolic activities of microorganisms during cultivation processes with the aim of overproduction of aimed biologically active compounds. The work excellently joins environmental technologies, fermentation technologies and agrobiotechnologies where newly prepared products obtained from waste materials could be applied in pharmacy, food, feed and energy industry.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-BIOT biotechnológia