21. 2. 2020  11:30 Eleonóra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Molekuly a polyméry pre fotovoltaiku: počítačové modelovanie ich atomárnej štruktúry
Název tématu anglicky: Molecules and polymers for photovoltaics: computer modelling of their atomistic structure
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Mgr. Martin Konôpka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Mgr. Martin Konôpka, PhD.
Abstrakt: Viaceré organické molekuly a ich polyméry vykazujú vlastnosti využiteľné vo fotovoltaike. Na jednej strane je potrebné takéto látky syntetizovať a experimentálne skúmať -- napr. merať ich absorpčné spektrá. Na druhej strane, hlbšie porozumenie ich vlastností a toho, ako by sa dali ovplyvňovať a vylepšovať, vyžaduje počítačové modelovanie ich atomárnej a elektrónovej štruktúry. V navrhovanom bakalárskom projekte by sa študent zoznámil s najnutnejšími základmi výpočtového modelovania atomárnej, čiže geometrickej štruktúry molekúl a ich polymérov. Tieto poznatky by potom využil na výpočtové preskúmanie štruktúry niekoľkých konkrétnych molekúl a ich polymérov, prípadne aj ich vibračných spektier. Práca by bola súčasťou spolupráce s experimentálnou skupinou Dr. Gmucovej a Dr. Nádaždyho na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-FI Fyzikálne inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.