Oct 22, 2020   8:16 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Molekuly a polyméry pre fotovoltaiku: počítačové modelovanie ich atomárnej štruktúry
Title of topic in English:
Molecules and polymers for photovoltaics: computer modelling of their atomistic structure
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Viaceré organické molekuly a ich polyméry vykazujú vlastnosti využiteľné vo fotovoltaike. Na jednej strane je potrebné takéto látky syntetizovať a experimentálne skúmať -- napr. merať ich absorpčné spektrá. Na druhej strane, hlbšie porozumenie ich vlastností a toho, ako by sa dali ovplyvňovať a vylepšovať, vyžaduje počítačové modelovanie ich atomárnej a elektrónovej štruktúry. V navrhovanom bakalárskom projekte by sa študent zoznámil s najnutnejšími základmi výpočtového modelovania atomárnej, čiže geometrickej štruktúry molekúl a ich polymérov. Tieto poznatky by potom využil na výpočtové preskúmanie štruktúry niekoľkých konkrétnych molekúl a ich polymérov, prípadne aj ich vibračných spektier. Práca by bola súčasťou spolupráce s experimentálnou skupinou Dr. Gmucovej a Dr. Nádaždyho na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Track
B-JFI Nuclear and Physical Engineering
B-JFI-FI Physical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.