17. 10. 2019  4:59 Hedviga
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh riadenia BLDC motora
Název tématu anglicky: Design of BLDC engine control
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Fuchs, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Bc. Vladimír Džanibekov
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riadenie BLDC motora. Úlohy: 1. Oboznámiť sa s danou problematikou, naštudovať problematiku jej aktualne použitie v praxi. Spracovať problematiku riadenia BLDC motora. 2. Realizovať hardwarové riešenie meniča. 3. Odmerať základne parametre (napr.: napätie, prúd, teplota). 4. Overte činnosť systému v praxi. 5. Vypracovať dokumentáciu k realizovaného meniča.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.