28. 10. 2020  5:00 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh riadenia BLDC motora
Názov témy anglicky:
Design of BLDC engine control
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Fuchs, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riadenie BLDC motora. Úlohy: 1. Oboznámiť sa s danou problematikou, naštudovať problematiku jej aktualne použitie v praxi. Spracovať problematiku riadenia BLDC motora. 2. Realizovať hardwarové riešenie meniča. 3. Odmerať základne parametre (napr.: napätie, prúd, teplota). 4. Overte činnosť systému v praxi. 5. Vypracovať dokumentáciu k realizovaného meniča.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.