21. 9. 2019  23:47 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh riadenia BLDC motora
Názov témy anglicky: Design of BLDC engine control
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Fuchs, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Bc. Vladimír Džanibekov
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riadenie BLDC motora. Úlohy: 1. Oboznámiť sa s danou problematikou, naštudovať problematiku jej aktualne použitie v praxi. Spracovať problematiku riadenia BLDC motora. 2. Realizovať hardwarové riešenie meniča. 3. Odmerať základne parametre (napr.: napätie, prúd, teplota). 4. Overte činnosť systému v praxi. 5. Vypracovať dokumentáciu k realizovaného meniča.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.