Oct 14, 2019   3:02 a.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Elektricky vodivé polymérne kompozity
Title of topic in English: Electrically conducting polymer composites
State of topic: approved (prof. Ing. Julius Cirák, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.
Annotation: Elektricky vodivé polymérne kompozity umožňujú kombinovať niektoré výhodné vlastnosti klasických izolačných polymérov (dobre mechanické vlastnosti, nízka hmotnosť a cena, spracovateľnosť pri nízkych teplotách) s vysokou elektrickou konduktivitou vodivých materiálov, ktoré sú použité ako plnivo. Cieľom práce je príprava a skúmanie fyzikálnych, hlavne elektrických vlastností vodivých kompozitov pozostávajúcich z izolačnej polymérnej matrice a nových, netradičných vodivých plnív, ako sú vodivé polyméry a uhlíkové nanotrubice.
Annotation in English: Electrically conducting polymer composites combine advantageous properties of the conventional insulating polymers (good mechanical properties, low density and price, processability at low temperatures) with the high electrical conductivity of the conducting materials used as fillers. The aim of the work is the preparation and study of the physical, especially electrical properties of the conducting composites consisting of an insulating polymer matrix and of new conducting fillers like conducting polymers and carbon nanotubes.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
D-FYZ Physical Engineering
D-FYZxA Physical Engineering (in english language)