16. 9. 2019  6:54 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kolesový-kráčajúci robot
Názov témy anglicky: Wheel-Leg Robot
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Abstrakt: Anotácia zadania: Jedným z trendov v mobilnej robotike sú hybridné podvozky, napr. kombinácia kolesa na konci nohy. Takéto podvozky pomáhajú zvyšovať priechodnosť terénu a zároveň znížiť energetickú náročnosť riadenia samotnej nohy. V prípade využitia takejto kombinácie dochádza aj k zvýšenej manévrovateľnosti robota. Cieľom tejto práce je návrh riadenia takejto hybridnej robotickej platformy so snahou zabezpečiť stabilitu tela robota v rovine aj pri pohybe v nerovnom teréne. Práca bude vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou Aicobotix. Úlohy: 1. Analyzujte možnosti využitia hybridných podvozkov koleso-noha. 2. Opíšte kinematický model použitého robota a implementujte ho do riadiaceho systému robota. 3. Navrhnite systém riadenia stabilizácie tela robota počas pohybu v nerovnom teréne. 4. Navrhnite systém pre identifikáciu a prekonávanie prekážok pomocou vizuálneho systému. 5. Navrhnuté riešenia verifikujte a zdokumentujte v práci. Konzultant:Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.