15. 7. 2019  23:57 Henrich
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Kolesový-kráčajúci robot
Název tématu anglicky: Wheel-Leg Robot
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Abstrakt: Anotácia zadania: Jedným z trendov v mobilnej robotike sú hybridné podvozky, napr. kombinácia kolesa na konci nohy. Takéto podvozky pomáhajú zvyšovať priechodnosť terénu a zároveň znížiť energetickú náročnosť riadenia samotnej nohy. V prípade využitia takejto kombinácie dochádza aj k zvýšenej manévrovateľnosti robota. Cieľom tejto práce je návrh riadenia takejto hybridnej robotickej platformy so snahou zabezpečiť stabilitu tela robota v rovine aj pri pohybe v nerovnom teréne. Práca bude vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou Aicobotix. Úlohy: 1. Analyzujte možnosti využitia hybridných podvozkov koleso-noha. 2. Opíšte kinematický model použitého robota a implementujte ho do riadiaceho systému robota. 3. Navrhnite systém riadenia stabilizácie tela robota počas pohybu v nerovnom teréne. 4. Navrhnite systém pre identifikáciu a prekonávanie prekážok pomocou vizuálneho systému. 5. Navrhnuté riešenia verifikujte a zdokumentujte v práci. Konzultant:Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-RK robotika a kybernetika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.