Oct 16, 2019   9:55 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Mobilný manipulátor
Title of topic in English: Mobile Manipulator
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Summary: Treťou vlnou ukazujúcou sa perspektívne v priemyselnej robotike sú mobilné manipulátory. Tieto slúžia predovšetkým na optimalizáciu logistiku v priemyselnom prostredí. V prípade iných aplikácií sa dajú využiť ako záchranárske alebo prieskumné roboty. Cieľom tejto práce je návrh robotického ramena pre takýto mobilný manipulátor. Práca bude vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou Aicobotix. Úlohy: 1. Analyzujte možnosti využitia mobilných manipulátorov v rôznych aplikáciách. 2. Vytvorte základný model robotického ramena so zohľadnením štíhlej konštrukcie a zodpovedajúcim dosahom. 3. Analyzujte kinematickú schému navrhnutého robotického ramena a implementujte ju do riadiaceho systému. 4. Overte opakovateľnosť polohovania ramena v čo najširšom rozsahu pracovného priestoru robotického ramena 5. Navrhnuté riešenie verifikujte a zdokumentujte v práci. Konzultant:Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.