20. 9. 2019  14:30 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mobilný manipulátor
Názov témy anglicky: Mobile Manipulator
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Abstrakt: Treťou vlnou ukazujúcou sa perspektívne v priemyselnej robotike sú mobilné manipulátory. Tieto slúžia predovšetkým na optimalizáciu logistiku v priemyselnom prostredí. V prípade iných aplikácií sa dajú využiť ako záchranárske alebo prieskumné roboty. Cieľom tejto práce je návrh robotického ramena pre takýto mobilný manipulátor. Práca bude vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou Aicobotix. Úlohy: 1. Analyzujte možnosti využitia mobilných manipulátorov v rôznych aplikáciách. 2. Vytvorte základný model robotického ramena so zohľadnením štíhlej konštrukcie a zodpovedajúcim dosahom. 3. Analyzujte kinematickú schému navrhnutého robotického ramena a implementujte ju do riadiaceho systému. 4. Overte opakovateľnosť polohovania ramena v čo najširšom rozsahu pracovného priestoru robotického ramena 5. Navrhnuté riešenie verifikujte a zdokumentujte v práci. Konzultant:Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.