Oct 19, 2019   3:30 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Využitie organicky-modifikovaných vrstevnatých hydrosilikátov na prípravu materiálov s funkčnými vlastnosťami
Title of topic in English: Application of organo-modified layered hydrosilicates for the synthesis of functional materials
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Helena Pálková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Helena Pálková, PhD.
External educational institution: Institute of Inorganic Chemistry of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Návrh postupov a optimalizácia podmienok prípravy organicky-modifikovaných foriem vrstevnatých hlinitokremičitanov s cieľom zlepšiť ich vlastnosti alebo vytvoriť nové, použitím rôznych typov organických zlúčenín. Sledovanie interakcií medzi anorganickou-organickou zložkou a ich vplyv na rozsah zmien vo vlastnostiach.
Annotation in English: Design and optimization of synthesis conditions to prepare organomodified layered silicates with the aim to improve their properties using different types of organic species. Studying of the interactions and the extent of changes within prepared inorganic-organic systems.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ATEM Inorganic Technologies and Materials