22. 10. 2019  10:44 Sergej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Využitie organicky-modifikovaných vrstevnatých hydrosilikátov na prípravu materiálov s funkčnými vlastnosťami
Název tématu anglicky: Application of organo-modified layered hydrosilicates for the synthesis of functional materials
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Ing. Helena Pálková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Helena Pálková, PhD.
Externí vzdělávací instituce: Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Anotace: Návrh postupov a optimalizácia podmienok prípravy organicky-modifikovaných foriem vrstevnatých hlinitokremičitanov s cieľom zlepšiť ich vlastnosti alebo vytvoriť nové, použitím rôznych typov organických zlúčenín. Sledovanie interakcií medzi anorganickou-organickou zložkou a ich vplyv na rozsah zmien vo vlastnostiach.
Anotace anglicky: Design and optimization of synthesis conditions to prepare organomodified layered silicates with the aim to improve their properties using different types of organic species. Studying of the interactions and the extent of changes within prepared inorganic-organic systems.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ATEM anorganická technológia a materiály