21. 9. 2019  23:44 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Využitie organicky-modifikovaných vrstevnatých hydrosilikátov na prípravu materiálov s funkčnými vlastnosťami
Názov témy anglicky: Application of organo-modified layered hydrosilicates for the synthesis of functional materials
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Helena Pálková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Helena Pálková, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Návrh postupov a optimalizácia podmienok prípravy organicky-modifikovaných foriem vrstevnatých hlinitokremičitanov s cieľom zlepšiť ich vlastnosti alebo vytvoriť nové, použitím rôznych typov organických zlúčenín. Sledovanie interakcií medzi anorganickou-organickou zložkou a ich vplyv na rozsah zmien vo vlastnostiach.
Anotácia anglicky: Design and optimization of synthesis conditions to prepare organomodified layered silicates with the aim to improve their properties using different types of organic species. Studying of the interactions and the extent of changes within prepared inorganic-organic systems.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ATEM anorganické technológie a materiály-- nezadané -- -- nezadané --