24. 8. 2019  15:52 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Reologické vlastnosti gumárskych zmesí
Názov témy anglicky: Reological properties of rubber blends
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Anotácia: Predmetom dizertačnej práce bude štúdium reologických vlastností gumárskych zmesí určených na spracovanie technológiou vytláčanie, resp. vstrekovania rôznymi typmi reometrov.
Anotácia anglicky: The aim of dissertation work will be the study of rheological properties of rubber blends for processing by extrusion or injection molding by different type of rheometers.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-TSNSPM technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov-- nezadané -- -- nezadané --