21. 9. 2020  20:50 Matúš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Gumárske zmesi s prírodnými polymérmi
Název tématu anglicky:
Rubber blends with natural polymers
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Predmetom dizertačnej práce bude štúdium vplyvu typu a obsahu rôznych typov prírodných polymérov (lignín, celulóza)na vulkanizačné, mechanické a reologické vlastnosti gumárskych zmesí a vulkanizátov.
Anotace anglicky:
The aim of dissertation work will be the study of the influence of type and content of different type of natural polymers (lignins, cellulose) on vulcanization process, mechanical and rheological properties of rubber blends.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-TPOLMI technológia polymérnych materiálov