19. 8. 2019  2:05 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Gumárske zmesi s prírodnými polymérmi
Názov témy anglicky: Rubber blends with natural polymers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Anotácia: Predmetom dizertačnej práce bude štúdium vplyvu typu a obsahu rôznych typov prírodných polymérov (lignín, celulóza)na vulkanizačné, mechanické a reologické vlastnosti gumárskych zmesí a vulkanizátov.
Anotácia anglicky: The aim of dissertation work will be the study of the influence of type and content of different type of natural polymers (lignins, cellulose) on vulcanization process, mechanical and rheological properties of rubber blends.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-TPOLMI technológia polymérnych materiálov-- nezadané -- -- nezadané --