23. 9. 2019  6:50 Zdenka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Starnutie a stabilizácia materiálov a objektov kultúrneho dedičstva na báze prírodných polymérov
Název tématu anglicky: Ageing and stabilization of materials and objects of cultural heritage based on natural polymers
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Anotace: Pre zabezpečenie účinnej ochrany a stabilizácie objektov kultúrneho dedičstva je nevyhnutné štúdium príčin a dôsledkov degradácie materiálov a následne výskum metód preventívnej ochrany a konzervačných procesov papierových nosičov informácií a ďalších materiálových skupín objektov kultúrneho dedičstva na báze prírodných polymérov, kože textilu, dreva, derivátov celulózy.
Anotace anglicky: In order to ensure the effective protection and stabilization of cultural heritage objects, it is necessary to study the causes and consequences of degradation of materials, and then to research methods of preventive protection and preservation processes of paper information carriers and other material groups of objects of cultural heritage based on natural polymers, textiles, wood, cellulose derivatives.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva-- nezadáno -- -- nezadáno --