19. 9. 2020  17:54 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Starnutie a stabilizácia materiálov a objektov kultúrneho dedičstva na báze prírodných polymérov
Názov témy anglicky:
Ageing and stabilization of materials and objects of cultural heritage based on natural polymers
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Pre zabezpečenie účinnej ochrany a stabilizácie objektov kultúrneho dedičstva je nevyhnutné štúdium príčin a dôsledkov degradácie materiálov a následne výskum metód preventívnej ochrany a konzervačných procesov papierových nosičov informácií a ďalších materiálových skupín objektov kultúrneho dedičstva na báze prírodných polymérov, kože textilu, dreva, derivátov celulózy.
Anotácia anglicky:
In order to ensure the effective protection and stabilization of cultural heritage objects, it is necessary to study the causes and consequences of degradation of materials, and then to research methods of preventive protection and preservation processes of paper information carriers and other material groups of objects of cultural heritage based on natural polymers, textiles, wood, cellulose derivatives.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva