19. 8. 2019  10:19 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Starnutie a stabilizácia materiálov a objektov kultúrneho dedičstva na báze prírodných polymérov
Názov témy anglicky: Ageing and stabilization of materials and objects of cultural heritage based on natural polymers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Anotácia: Pre zabezpečenie účinnej ochrany a stabilizácie objektov kultúrneho dedičstva je nevyhnutné štúdium príčin a dôsledkov degradácie materiálov a následne výskum metód preventívnej ochrany a konzervačných procesov papierových nosičov informácií a ďalších materiálových skupín objektov kultúrneho dedičstva na báze prírodných polymérov, kože textilu, dreva, derivátov celulózy.
Anotácia anglicky: In order to ensure the effective protection and stabilization of cultural heritage objects, it is necessary to study the causes and consequences of degradation of materials, and then to research methods of preventive protection and preservation processes of paper information carriers and other material groups of objects of cultural heritage based on natural polymers, textiles, wood, cellulose derivatives.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva-- nezadané -- -- nezadané --