Oct 16, 2019   10:04 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Elektrónové stavy v zakázanom pásme organických polovodičov
Title of topic in English: Electronic state in the band-gap of organic semiconductors
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Summary: Organické polovodiče sú založené na báze polymérov organických molekúl. Geometrické usporiadanie a technologická príprava týchto systémov majú experimentálne pozorovateľný vplyv na ich optické absorpčné vlastnosti, a preto aj na ich použitie vo fotovoltaike. Optické absorpčné vlastnosti sú vo veľkej miere určené elektrónovými stavmi v zakázanom pásme, ktoré možno teoreticky charakterizovať elektrónovou hustotou stavov (DOS) a experimentálne merať pomocou elektrochemickej impedančnej spektroskopie, vyvinutej v skupine Dr. Gmucovej a Dr. Nádaždyho na Fyzikálnom ústave SAV (FÚ SAV). Cieľom diplomovej práce je oboznámiť sa s numerickým výpočtom elektrónovej hustoty stavov metódou funkcionálu hustoty (DFT) a následne pre vybrané organické polovodiče, porovnať vypočítané výsledky s nameranými spektrami na FÚ SAV.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-JFI Nuclear and Physical EngineeringI-JFI-JI Nuclear Engineering
I-JFI Nuclear and Physical EngineeringI-JFI-FI Nuclear and Physical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.