23. 9. 2019  9:26 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Štúdium bioaktívnych zložiek menej rozšírených plodín pre vývoj funkčných potravín v bezodpadovej technológii: stabilita, bezpečnosť, kvalita
Názov témy anglicky: The study of bioactive compounds of minor crops for the development of functional foods in waste-less technology: stability, safety, quality
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Výskumný ústav potravinársky v Bratislave
Anotácia: 1. Využiteľnosť menej rozšírených plodín (pohánka a rakytník) v bezodpadovej technológii produkcie funkčných potravín 2. Charakterizácia bioaktívnych zložiek menej rozšírených plodín, pozitívne a rizikové faktory ich aplikácie 3. Štúdium interakcií biokomponentov počas technologického spracovania potraviny 4. Inovácie a vývoj funkčných potravín obohatených o bioaktívne zložky s využitím vedľajších produktov potravinárskych technológií, ich stabilita, bezpečnosť (akrylamid, hydroxymetylfurfural) a kvalita (nutričné zloženie, senzorický profil)
Anotácia anglicky: 1. Usability of minor crops (buckwheat and sea buckthorn) in waste-less technology of functional food production 2. Characterization of bioactive compounds of minor crops, beneficial and risky aspects of their applications 3. Study of bioactive compounds interactions during food processing 4. Innovation and development of functional foods enriched with bioactive compounds using by-products of food processing: the stability, safety (acrylamide, HMF) and quality (nutritional and sensory profile)Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-CTPO chémia a technológia požívatín-- nezadané -- -- nezadané --