Sep 19, 2019   8:40 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Štúdium bioaktívnych zložiek menej rozšírených plodín pre vývoj funkčných potravín v bezodpadovej technológii: stabilita, bezpečnosť, kvalita
Title of topic in English: The study of bioactive compounds of minor crops for the development of functional foods in waste-less technology: stability, safety, quality
State of topic: approved (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Food Technology - IFSN FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.
External educational institution: Food Research Institute in Bratislava
Annotation: 1. Využiteľnosť menej rozšírených plodín (pohánka a rakytník) v bezodpadovej technológii produkcie funkčných potravín 2. Charakterizácia bioaktívnych zložiek menej rozšírených plodín, pozitívne a rizikové faktory ich aplikácie 3. Štúdium interakcií biokomponentov počas technologického spracovania potraviny 4. Inovácie a vývoj funkčných potravín obohatených o bioaktívne zložky s využitím vedľajších produktov potravinárskych technológií, ich stabilita, bezpečnosť (akrylamid, hydroxymetylfurfural) a kvalita (nutričné zloženie, senzorický profil)
Annotation in English: 1. Usability of minor crops (buckwheat and sea buckthorn) in waste-less technology of functional food production 2. Characterization of bioactive compounds of minor crops, beneficial and risky aspects of their applications 3. Study of bioactive compounds interactions during food processing 4. Innovation and development of functional foods enriched with bioactive compounds using by-products of food processing: the stability, safety (acrylamide, HMF) and quality (nutritional and sensory profile)Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-CTPO Food Chemistry and Technology-- not entered -- -- not entered --