16. 9. 2019  6:00 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Predzosilňovač pre gramofónovú prenosku s korekciou RIAA
Názov témy anglicky: Preampflier for the phono cartridge with RIAA equalization
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Kubinec, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Kubinec, PhD.
Abstrakt: Vypracujte prehľad topológií predzosilňovača s frekvenčnou korekciou RIAA pre gramofónovú prenosku s pohyblivým magnetom a pohyblivou cievkou. Odvoďte prenosovú funkciu frekvenčne závislej spätnoväzobnej siete týchto zosilňovačov. Navrhnite a zrealizujte predzosilňovač pre prenosku s pohyblivým magnetom a pre prenosku s pohyblivou cievkou. Zmerajte frekvenčné charakteristiky zrealizovaného zosilňovača.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-EN elektronika a fotonika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.