18. 6. 2019  5:41 Vratislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Meranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkoch
Název tématu anglicky: Measurement of fuel levels in bulk containers
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Abstrakt: Práca rieši návrh metódy založenej na meraní tlakovej diferencie na meranie výšky hladiny vo veľkokapacitných zásobníkoch na pohonné hmoty. V rámci práce sa vykoná analýza doterajších metód merania výšky hladiny v predmetných zásobníkoch. Zároveň bude navrhnutá nová metóda, ktorá bude podložená experimentom. Výsledky merania musia preukázať znalosť vyhodnotenia, resp. nameraných hodnôt vrátane vyhodnotenia neistôt.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-MESK meranie a skúšobníctvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.