Jun 17, 2019   10:44 a.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Modelovanie a analýza platňovej tektoniky
Title of topic in English: Modeling and analysis of plate tectonics
State of topic: approved (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kollár, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Mathematics and Constructive Geometry - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Michal Kollár, PhD.
Summary: Práca sa zaoberá modelovaním a analýzou pohybov, ktoré vznikajú pri pohybe litosferických platní. Teoretická časť popisuje základy teórie pružnosti a návrh matematického modelu pomocou metódy konečných prvkov. Praktická časť prace predstavuje tvorbu konečno prvkového modelu a jeho následný výpočet v prostredí ANSYS.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-MPM Mathematical and Computational Modeling-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.