22. 11. 2019  3:26 Cecília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Experimentálne a matematické modelovanie splyňovania biomasy v superkritickej vode
Název tématu anglicky: Experimental and mathematical modelling of biomass gasification in supercritical water
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
Anotace: Splyňovanie v superkritickej vode patrí k perspektívnym procesom produkcie vodíka a metánu z biomasy, respektíve odpadových organických látok. Cieľom práce bude experimentálne preskúmať vplyv parametrov procesu, ako je teplota, koncentrácia organických látok v surovine a priestorový čas suroviny v reaktore na výťažky plynných produktov v procese splyňovania biomasy v superkritickej vode, porovnať experimentálne výsledky s výsledkami predpovedanými rovnovážnym modelom a na základe experimentov vytvoriť kinetické modely kvantifikujúce tvorbu plynných produktov v závislosti od rôznych podmienok, pri ktorých proces prebiehal.
Anotace anglicky: Gasification in supercritical water belongs to prospective processes of production of hydrogen and methane from biomass or waste organic matter, respectively. The aim of disertation work is to experimentally investigate the influence of process parameters such as temperature, concentration of organic substances in feedstock and residence time of reaction mixture in the reactor on yields of gaseous products in biomass gasification in supercritical water, compare experimental results with results predicted by the equilibrium model and on the basis of experiments, to create kinetic models that quantify the formation of gaseous products, depending on the different conditions under which the process has taken placeOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-CHEI chemické inžinierstvo
D-CHEIxA chemické inžinierstvo