14. 11. 2019  4:14 Irma
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Návrh systémových implikácií udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania vo vybraných funkčných stratégiách strategických podnikateľských jednotiek v kontexte stratégie "výhra-výhra".
Název tématu anglicky: Design of Systemic Implications of Sustainable Corporate Social Responsibility in Selected Functional Strategies of Strategic Business Units in the Context of the "Win-Win" Strategy.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Anotace: Cieľom dizertačnej práce bude rozpracovanie systémových implikácií udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania vo vybraných funkčných stratégiách strategických podnikateľských jednotiek v kontexte stratégie "výhra-výhra" pre ideálny priemyselný podnik svetovej triedy na základe kritickej systémovej historicko-logickej analýzy a metodológii výrokovej logiky v kontexte s HCS modelom 3E.
Anotace anglicky: The aim of the dissertation is to develop systemic implications of sustainable socially responsible business in selected strategic strategic business strategy strategies in the context of win-win strategy for an ideal world class industrial enterprise based on critical system historical logic analysis and propositional logic methodology in context with HCS model 3E .Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-PPPP personálna práca v priemyselnom podniku
D-PMAN priemyselné manažérstvo