May 27, 2019   3:34 a.m. Iveta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vzory v agilnom vývoji softvéru a ďalej
Title of topic in English: Patterns in Agile Software Development and Beyond
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering - FIIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Annotation: Efektívne spôsoby organizovania ľudí boli zachytené vo forme organizačných vzorov (napr. Architect Also Implements, Engage Customers alebo Developer Controls Process). Je potrebné urobiť organizačné vzory prístupnejšími pre všetkých ľudí zapojených do vývoja softvéru, podporiť ich zahrnutie do organizácií a skúmať ako súvisia s modularizáciou softvéru. Periférne vnímanie ako prostriedok vysokoúčinnej a nenáročnej komunikácie medzi vývojármi si zaslúži zvláštnu pozornosť. Na všeobecnejšej úrovni, mali by sa skúmať možnosti prenesenia idey vzorov, ako je etablovaná vo vývoji softvéru, do iných oblastí, vrátane sociálnej inovácie a umenia.
Annotation in English: Effective ways of organizing people known from agile software development have been captured in the form of organizational patterns (e.g., Architect Also Implements, Engage Customers, or Developer Controls Process). There is a need to make organizational patterns more accessible to all the people involved in software development, to facilitate their incorporation in organizations, and to explore how they are related to software modularization. Here, peripheral perception as a means of highly effective and effortless communication among developers deserves a particular attention. On a more general level, the possibilities of transposing the idea of patterns, as affirmed in software development, to other areas, including social innovation and arts, should be explored.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-IIS Intelligent Information Systems-- not entered -- -- not entered --
D-IISxA Intelligent Information Systems (study in English)-- not entered -- -- not entered --