May 27, 2019   9:46 a.m. Iveta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Odporúčanie a predikcia krátkodobého správania
Title of topic in English: Personalized recommendation and prediction or user’s short-term behavior
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kompan, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering - FIIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Kompan, PhD.
Annotation: Personalizované odporúčanie hrá kľúčovú úlohu v moderných webových aplikáciách (napr. elektronických obchodoch). Vzhľadom na dynamiku a správanie používateľov je typické, že drvivú väčšinu zákazníkov tvoria používatelia o ktorých nemáme dlhodobú históriu (typicky len ich aktuálne sedenie). Týmto zákazníkom je poskytnutie relevantných odporúčaní výzvou. Celosvetový trend ukazuje na snahu rozpoznať aktuálny kontext a zámer používateľa (na základe aktuálnej aktivity v danom sedení). To nám umožní reagovať na rôzne ciele, ktoré sa používateľ v danom sedení snaží dosiahnuť. Vo výsledku tak daná webová aplikácia zlepší zážitok používateľa (z rôznych aspektov). Ďalšou významnou oblasťou je predikcia takéhoto správania, resp. aktivity. Oblasť ponúka množstvo príležitostí a výskumných výziev od samotných metód identifikácie kontextu či zámeru, cez nové metódy personalizovaného odporúčania (je vhodná aj pre absolventov príbuzných odborov, napr. matematiky). V téme sa predpokladá priame zapojenie študenta do projektov s praxou (napr. elektronický obchod).
Annotation in English: Personalized recommendation is an important part of a modern web applications (e.g., e-shops). Thanks to the nature of nowadays users’ interactions on the Web, most of customers are new (usually only a history from one session is available). Clearly, generate recommendations for these users is challenging. Today, researchers focus on the actual user context and intent identification (based on short-term history of the user). Thanks to this, we are able to address various goals, the user tries to fulfill within his/her actual session. As a result, the web application increases user’s satisfaction. Another perspective and research direction represent methods for prediction of such user behavior. This brings various research opportunities as methods for the intent and context identification or novel approaches for personalized recommendations (interdisciplinary graduates are welcomed, e.g., mathematic field of the study). We expect a direct participation of the student in research and industry projects.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-IIS Intelligent Information Systems-- not entered -- -- not entered --
D-IISxA Intelligent Information Systems (study in English)-- not entered -- -- not entered --