Oct 20, 2019   8:47 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Využitie a uplatnenie chránených historických budov
Title of topic in English: Utilisation and usability of listed historical buildings
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Ecological and Experimental Architecture - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Annotation: V posledných niekoľkých desaťročiach bolo možné vyhlásiť za kultúrne pamiatky mnohé budovy a chrániť ich tak pred poškodením a zničením. Účinnosť týchto neoceniteľne dôležitých opatrení, a to nielen pre samotné objekty, ale aj pre našu spoločnosť, najmä pre záchranu a zachovanie nášho architektonického dedičstva, je výrazne znížená v mnohých objektoch. Táto skutočnosť vyplýva z faktu, že tieto stavby sú skutočne zákonom chránené a mohli by byť zachránené pred zničením, ale keďže sa často nepoužívajú, je tu reálne nebezpečenstvo, že budú pomaly, ale trvalo strácať svoje hodnoty, až kým sa stanú nevyužiteľnými resp. kým úplne nezaniknú. Ak je možné nájsť prakticky použiteľné trvalé využitie týchto objektov, ich dlhodobá existencia bude zabezpečená.
Annotation in English: In the last few decades many buildings could be listed and thus protected from damage and ruin. The effectivity of these invaluably important arrangements, not only for the objects themselves but also for our society, namely the rescue and preservation of our architectural heritage, is significantly reduced in a considerable number of buildings. This factum is reasonabled in the fact that these buildings are listed indeed could be saved from being destroyed, but than they are not in use and therefore they run the risk of taking slowly but steadily substantial damage until they become useless or almost completely disappear. If it is possible to find practicable sustainable utilisations for these objects, their continued existence is secured in the long term.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-Aext Architecture