16. 10. 2019  12:37 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Využitie a uplatnenie chránených historických budov
Názov témy anglicky: Utilisation and usability of listed historical buildings
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Anotácia: V posledných niekoľkých desaťročiach bolo možné vyhlásiť za kultúrne pamiatky mnohé budovy a chrániť ich tak pred poškodením a zničením. Účinnosť týchto neoceniteľne dôležitých opatrení, a to nielen pre samotné objekty, ale aj pre našu spoločnosť, najmä pre záchranu a zachovanie nášho architektonického dedičstva, je výrazne znížená v mnohých objektoch. Táto skutočnosť vyplýva z faktu, že tieto stavby sú skutočne zákonom chránené a mohli by byť zachránené pred zničením, ale keďže sa často nepoužívajú, je tu reálne nebezpečenstvo, že budú pomaly, ale trvalo strácať svoje hodnoty, až kým sa stanú nevyužiteľnými resp. kým úplne nezaniknú. Ak je možné nájsť prakticky použiteľné trvalé využitie týchto objektov, ich dlhodobá existencia bude zabezpečená.
Anotácia anglicky: In the last few decades many buildings could be listed and thus protected from damage and ruin. The effectivity of these invaluably important arrangements, not only for the objects themselves but also for our society, namely the rescue and preservation of our architectural heritage, is significantly reduced in a considerable number of buildings. This factum is reasonabled in the fact that these buildings are listed indeed could be saved from being destroyed, but than they are not in use and therefore they run the risk of taking slowly but steadily substantial damage until they become useless or almost completely disappear. If it is possible to find practicable sustainable utilisations for these objects, their continued existence is secured in the long term.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-Aext architektúra