16. 10. 2019  6:41 Vladimíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Hybridné výrobné systémy
Název tématu anglicky: Hybrid manufacturing systems
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Anotace: Dizertačná práca bude užšie zameraná na výrobné systémy určené na pridávanie materiálu a následné odoberanie materiálu (aditívna výroba + subtraktívna výroba). Výskum bude orientovaný na analýzu, navrhovanie, výrobu a overovanie nového hybridného výrobného systému vytvoreného v rámci dizertačnej práce.
Anotace anglicky: The dissertation thesis will focus more on manufacturing systems for material addition and subsequent material removal (additive manufacturing + subtractive manufacturing). Research will be focused on the analysis, design, production and verification of the new hybrid production system designed in the frame of dissertation thesis.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-STAM strojárske technológie a materiály