16. 7. 2019  12:37 Drahomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Hybridné výrobné systémy
Názov témy anglicky: Hybrid manufacturing systems
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Anotácia: Dizertačná práca bude užšie zameraná na výrobné systémy určené na pridávanie materiálu a následné odoberanie materiálu (aditívna výroba + subtraktívna výroba). Výskum bude orientovaný na analýzu, navrhovanie, výrobu a overovanie nového hybridného výrobného systému vytvoreného v rámci dizertačnej práce.
Anotácia anglicky: The dissertation thesis will focus more on manufacturing systems for material addition and subsequent material removal (additive manufacturing + subtractive manufacturing). Research will be focused on the analysis, design, production and verification of the new hybrid production system designed in the frame of dissertation thesis.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-STAM strojárske technológie a materiály-- nezadané -- -- nezadané --