Jun 17, 2019   1:00 a.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Spracovanie signálu metódami umelej inteligencie.
Title of topic in English: Methods of Artificial Intelligence in Signal Processing Domain
State of topic: approved (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics - FIIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Annotation: Metódy umelej inteligencie sú už tradične významným nástrojom pri spracovaní signálu. V poslednej dobe to bol predovšetkým výskum metód učenia hlbokých neurónových sietí s konvolučnou neurónovou vrstvou, ktorý priniesol veľmi sľubné výsledky napríklad pri rozpoznávaní reči, rozpoznávaní rukou písaného písma, rozpoznávaní objektov v obraze a podobne.Učenie hlbokých neurónových sietí poskytuje obrovský potenciál pre riešenie mnohých ďalších úloh spracovania signálu a získavania informácie či už z jednodimenzionálneho signálu ako je napr.zvuk, v špeciálnom prípade reč alebo hudba, alebo z viacdimenzionálneho signálu ako napr. rozpoznávanie alebo porozumenie vizuálnej informácie v obraze, alebo vo videu. Výskum v priebehu doktorandského štúdia sa sústredí na jednu vybranú aplikačnú oblasť spracovania signálu metódami umelej inteligencie, predovšetkým s využitím hlbokých neurónových sietí.
Annotation in English: In the wide field of artificial intelligence, several methods have grown into distinguished methods for various digital signal processing tasks. Recently, research on deep learning and neural networks with convolutional layers brought very promising results in the tasks such as speech recognition, handwritten scripture recognition, object recognition etc.Training of deep neural networks admittedly provides great potential for solving many other signal processing tasks including pattern recognition, synthesis or information retrieval, from one-dimensional signals such as speech or music from the audio domain, or from the multi-dimensional signal such as image or video from the visual domain. During this doctoral study, research should be focused on methods of artificial intelligence, though mainly deep learning methods, applied to selected problem from digital signal processing domain.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-AI Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --
D-AIxA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --
D-AI4 Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --