Oct 23, 2019   1:04 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Architektúra blockchain pre verejné služby
Title of topic in English: Blockchain architecture in public services
State of topic: approved (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics - FIIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Annotation: Témou práce je navrhnúť blockchainovú architektúru zahŕňajúcu všetkých aktérov, zariadení, parametrov pre ekosystém daného odvetvia pre dôveryhodnú výmenu digitálnych asetov. Ťažiskom práce je návrh blockchainovej architektúry a konsenzuálnych algoritmov. Využitie blockchainových technológii naberá dynamiku v priemyselných odvetviach verejných služieb. Budúci trh je nastavený ako obojsmerný systém pozostávajúci z miliárd interakčných koncových bodov: smart merače, solárne fotovolticke systémy, sieť čerpacích staníc až po digitálne zákaznícke platformy. V tomto obrovskom anonymnom a heterogénnom prostredí bude bezpečná výmena údajov a bezproblémové transakcie nevyhnutné pre efektívne / dôveryhodné fungovanie ekosystému priemyselného odvetvia.
Annotation in English: Aim of proposed work is design of blockchain architecture considering all participants (smart devices, stakeholders, attributes) for trustful exchange of digital assets. The core of the thesis is design of blockchain architecture and consensual algorithms. The blockchain implementation is emerging technology for utilities. The future market is set up as a two-way system considering billions of interacting endpoints: smart meters, solar photovoltaic systems, gas station networks, digital customer platforms. In this huge, anonymous and heterogeneous environment, secure data exchange and reliable transactions will be necessary for efficient / trusted operation of utilities.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AI Applied Informatics
D-AIxA Applied Informatics (study in English)
D-AI4 Applied Informatics
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)