May 24, 2019   3:51 a.m. Ela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Počítačové modelovanie prúdenia v diaľničnom tuneli v podmienkach požiaru
Title of topic in English: Computer modeling of flows in road tunnel in fire conditions
State of topic: approved (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: RNDr. Ján Glasa, CSc.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Faculty of Informatics and Information Technologies
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Ján Glasa, CSc.
External educational institution: Institute of Informatics of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Cestné tunely patria k významným súčastiam medzinárodných dopravných systémov, preto sa otázkam požiarnej bezpečnosti tunelov venuje zvýšená pozornosť. Výskum sa zameria na problémy súvisiace s počítačovým modelovaním prúdení v diaľničnom tuneli pomocou programového systému FDS, ktorý umožňuje realisticky modelovať a vizualizovať prúdenia vyvolané požiarom a simulovať činnosť bezpečnostných systémov ochrany tunela. Súčasťou výskumu budú aj otázky súvisiace s paralelnou realizáciou simulácie na klastri počítačov. Výpočty sa budú realizovať na výkonnom klastri počítačov na ÚI SAV v Bratislave.
Annotation in English: Road tunnels belong to important parts of international transport systems. Therefore, fire safety issues in tunnels must be considered seriously. Research will focus on problems related to computer modeling of flows in road tunnel using the FDS program system which allows to model realistically and visualize flows caused by fire and simulate reaction of safety systems of the tunnel. Problems related to paralel realization of simulation on computer cluster will be investigated. Simulations will be realized on high performance computer cluster at the Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, Bratislava.
Further information: Konzultant-špecialista: Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-AI4 Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --
D-AI Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --
D-AIxA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --