Oct 23, 2019   10:26 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Automatické meranie stresu z hlasu
Title of topic in English: Automatic measurement of stress from voice
State of topic: approved (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Milan Rusko, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Faculty of Informatics and Information Technologies
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Milan Rusko, PhD.
External educational institution: Institute of Informatics of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Akustické charakteristiky rečového signálu odrážajú okrem iných informácií aj emočný stav hovoriaceho. Úlohou doktoranda je vytvoriť scenár nahrávania databázy expresívnej reči obsahujúcej prejavy zvýšeného stresu, napríklad pomocou počítačových hier alebo virtuálnej reality. Nazbierané nahrávky spracuje do databázy, a použije na trénovanie systému automatickej detekcie úrovne stresu z reči založeného na metódach strojového učenia. Zadefinuje zmeny akustických charakteristík rečového signálu odrážajúce zmeny hladiny stresu hovoriaceho.
Annotation in English: The acoustic characteristics of the speech signal reflect, among other information, the emotional state of the speaker. The role of the doctoral student is to design a recording method/scenario to record an expressive speech database containing increased stress, for example, using computer game or virtual reality. The collected database will be used to train a stress-level detection system based on machine learning methods. The acoustic cues of stress in the speech signal will be analysed.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AI Applied Informatics
D-AIxA Applied Informatics (study in English)
D-AI4 Applied Informatics
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)