14. 11. 2019  2:14 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky a informačných technológií


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Automatické meranie stresu z hlasu
Názov témy anglicky: Automatic measurement of stress from voice
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Milan Rusko, PhD.
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Garantujúce pracovisko: Fakulta informatiky a informačných technológií
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Milan Rusko, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Akustické charakteristiky rečového signálu odrážajú okrem iných informácií aj emočný stav hovoriaceho. Úlohou doktoranda je vytvoriť scenár nahrávania databázy expresívnej reči obsahujúcej prejavy zvýšeného stresu, napríklad pomocou počítačových hier alebo virtuálnej reality. Nazbierané nahrávky spracuje do databázy, a použije na trénovanie systému automatickej detekcie úrovne stresu z reči založeného na metódach strojového učenia. Zadefinuje zmeny akustických charakteristík rečového signálu odrážajúce zmeny hladiny stresu hovoriaceho.
Anotácia anglicky: The acoustic characteristics of the speech signal reflect, among other information, the emotional state of the speaker. The role of the doctoral student is to design a recording method/scenario to record an expressive speech database containing increased stress, for example, using computer game or virtual reality. The collected database will be used to train a stress-level detection system based on machine learning methods. The acoustic cues of stress in the speech signal will be analysed.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AI aplikovaná informatika
D-AIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)
D-AI4 aplikovaná informatika
D-AI4xA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)