Oct 16, 2019   11:04 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Android aplikácia na vytváranie, riadenie a komunikáciu skupín používateľov
Title of topic in English: Android application focused on creating, managing and communicating of a group of users
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Képešiová
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Institute: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Martin Vons
Summary: Hlavným cieľom bakalárskej práce je vytvorenie Android aplikácie pre vybranú skupinu ľudí. Užívatelia sa budú schopní registrovať, a na základe toho budú priradení k vybranej službe, kde môžu spolu efektívne komunikovať. Úlohy: 1. Naštudujte si problematiku tvorby Android aplikácii, komunikácie viacerých zariadení a rozdelenia a riadenia vybraných používateľov. 2. Na základe analýzy vhodne navrhnite aplikáciu v prostredí Android. 3. Vybrané riešenie implementujte a otestujte. 4. Spracujte používateľskú dokumentáciu k návrhu riešenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.