18. 10. 2019  23:04 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Android aplikácia na vytváranie, riadenie a komunikáciu skupín používateľov
Názov témy anglicky: Android application focused on creating, managing and communicating of a group of users
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Képešiová
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Martin Vons
Abstrakt: Hlavným cieľom bakalárskej práce je vytvorenie Android aplikácie pre vybranú skupinu ľudí. Užívatelia sa budú schopní registrovať, a na základe toho budú priradení k vybranej službe, kde môžu spolu efektívne komunikovať. Úlohy: 1. Naštudujte si problematiku tvorby Android aplikácii, komunikácie viacerých zariadení a rozdelenia a riadenia vybraných používateľov. 2. Na základe analýzy vhodne navrhnite aplikáciu v prostredí Android. 3. Vybrané riešenie implementujte a otestujte. 4. Spracujte používateľskú dokumentáciu k návrhu riešenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.