27. 6. 2019  14:23 Ladislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Skúmanie trvanlivosti rezných nástrojov
Název tématu anglicky: Examining the durability of cutting tools
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Anotace: Dizertačná práca je zameraná na Zvyšovanie trnavlivosti rezných nástrojov. Budú skúmané rôzne procesy úpravy povrchov (povlakovanie, naprašovanie, iónová implantácia...). Na základe toho budú vybrané vzorky rezných nástrojov (prípadne rezných doštičiek). Vzorky budú povrchovo upravené. Budeme skúmať tribologické vlastnosti povrchových vrstiev. Bude skúmaná trvanlivosť jednotlivých vzoriek. Výsledkom práce bude vyhodnotenie vhodnosti jednotlivých povrchových vrstiev pre rôzne rezné nástroje. Bude vyhodnotená trvanlivosť rezných nástrojov. Projekty: APVV-16-0057, VEGA 1/0097/17, VEGA 1/0747/19
Anotace anglicky: The dissertation is aimed at increasing the durability of cutting tools. Various surface treatment processes (coating, sputtering, ion implantation ...) will be examined. On this basis, samples of cutting tools (or cutting inserts) will be selected. Samples will be surface-treated. We will examine the tribological properties of the surface layers. The durability of individual samples will be examined. The result will be an evaluation of the suitability of individual surface layers for different cutting tools. The durability of cutting tools will be evaluated. projects: APVV-16-0057, VEGA 1/0097/17, VEGA 1/0747/19Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-STAM strojárske technológie a materiály-- nezadáno -- -- nezadáno --