12. 12. 2019  14:03 Otília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Automatizovaný systém merania tlakov v okolí aerodynamických prvkov vozidla.
Názov témy anglicky: Automated pressure measurement system around the aerodynamic elements of the vehicle.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky - SjF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Abstrakt: Cieľom je navrhnúť automatizovaný systém na meranie tlaku vzduchu v okolí aerodynamických prvkov vozidla pre verifikáciu dát získaných z CFD simulácie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.