19. 7. 2019  18:17 Dušana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Systém automatického riadenia odporu vzduchu aerodynamických prvkov vozidla
Názov témy anglicky: Automatic windscreen air control system
Stav témy: schválené (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky - SjF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Abstrakt: Cieľom je navrhnúť systém pre zníženie aerodynamického odporu pretekárskeho vozidla a jeho optimalizácia použitím softvérových prostriedkov. Následne jeho verifikácia na reálnom systéme.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.