20. 6. 2019  7:15 Valéria
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh a zostrojenie meracieho obvodu za pomoci vnorenej platformy arduino na meranie el. veličín s vyhodnotením jeho neistôt v prostredí MATLAB.
Název tématu anglicky: Design and construction of the measuring circuit with the help of an arduino platform for measuring el. variable with its MATLAB environment uncertainty.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Abstrakt: Navrhnúť a zostrojiť elektrický obvod. Vykonať merania el. veličín. Spracovať a vyhodnotiť namerané údaje pomocou Matlab-uOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-MESK meranie a skúšobníctvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.